Home

Jobb oldali ekg elvezetések

A jobb oldali mellkasi elvezetéseket helyezzük fel és a két kar elektródáját felcseréljük, hogy a megszokottak szerint nyerhessünk információt az anatómiai bal kamráról. Bármilyen a hagyományostól eltérő elektróda pozíció (pl torzó vagy monitor-, Lewis elvezetés ) esetén azt az EKG regisztrátumon egyértelműen. Az EKG készítés technikája: A jó minõségû EKG kritériumai. A mellkasi elvezetések helyes pozicionálása. Kiegészítõ EKG elvezetések (Lamb, jobb oldali mellkasi elvezetések, 1 bordaközzel magasabb elvezetések, standard elvezetések mély belégzésben). EKG készítés szokatlan anatómiai helyzetekben A T-hullám a gyors repolarizáció fázisa mely aVR, V 1, és V 2 elvezetésekben pozitív. A T-szakasz a QRS komplexum kezdetétől a T-hullám végéig tart, hossza 0,4sec. A QT-szakasz az egész kamrai akciós potenciálról képet ad, hossza frekvenciafüggő. Az EKG vizsgálat elvégzése napi rutin feladat

XII/20 Dohányzó nő EKG-ja Cardio Blo

Mindezen elvezetésekkel 12-elvezetéses EKG készítése Elvezetések unipoláris elvezetések végtagi elvezetések (aVR, aVL, aVF) mellkasi elvezetések (V1- 6 bipoláris elvezetések végtagi elvezetések (I. II. III.) Mindezen elvezetésekkel 12-elvezetéses EKG Felhelyezés végtagi elvezetések: •fekete - jobb láb •piros - jobb ké 1 P R Q S T ≤≤≤≤0,1 s 0,4 - 0,43 s 0,18 s (0,12-0,2 s) 1. ábra. A normális EKG görbe. AZ EMBERI ELEKTROKARDIOGRÁFIA (EKG) A szívm őködést kísér ı elektromos változások a szív körül egy változó irányú és er ısség

P01 Az EKG papír P02 Fontos intervallum ok P03 A frekvencia m eghatározása jobb oldali elvezetések (V1 , V2) ID < 40 m s bal oldali elvezetések (V5 , V6) ID < 60 m s Egészséges em beren: P12. A repolarizációs zavarok leírása Az ST-szakasz norm álisan izoelektrom os Típusos esetben jobb szárblokk és bal anterior fasciculus blokk kombinációjából fejlődik tovább az EKG kép úgy, hogy az I-es elvezetésben a JTSZB-ra jellemző terminális S-hullám kicsi vagy teljesen hiányzik. Ezt standard masquerading jelenségnek nevezik. Bizonyos esetekben a V5-6-ban hiányzik a JTSZB-ra jellemző S. A jobb kamra hypertrophiája ezért a QRS-vektor fő irányát a bal és posterior szegmentum felől a jobb és az anterior szegmentumok felé téríti el. Ennek következménye az, hogy a hagyományos 12-elvezetéses EKG-n a V 1 elvezetésben magas (nagyobb mint 0,5 mV) R-hullám alakul ki, míg a bal oldali lateralis V 5-6 elvezetésekben.

EKG alapismeretek - mkardio

  1. den inferior infarktus gyanújában (ST-E) esetében ajánlott megcsinálni, főként, ha az ST-eleváció mértéke a III-as elvezetésben..
  2. Elektrokardiográfia (EKG) (Wilson-féle unipoláris) elvezetések görbéi által nyerünk bepillantást à ez a legkiterjedtebben használt 12 elvezetéses EKG felvételének legjobb helye a jobb oldali bulbus venae jugularis; vezetőgörbéül EKG szolgál; a vénagörbe nevezetes részei: az a-hullám, az x-hullám, a v-hullám, az.
  3. Goldberg-féle unipoláris végtagi elvezetések AVR Jobb kar AVL Bal kar AVF Bal láb Az unipoláris mellkasi elvezetések elrendezése V 1 Jobb oldalon, a IV. bordaközben, a szegycsont mellett V 2 Bal oldalon, a IV. bordaközben, a szegycsont mellett V 3 Bal oldalon a V 2 és a V 4 EKG görbe A P-hullám amplitudója 2 m

A standard 12 elvezetéses EKG Nem hagyományos elvezetések Jobb oldali elvezetések: V3R, V4R Jobb kamra Posterolateralis elvezetések: V7, V8, V9 Bal kamra hátsó fala Dorsalis elvezetések: VD1, VD2, VD3 Bal kamra hátsó fala Oesophagus elvezetés Pitvarok Monitor elvezetés (mindegy Az unipoláris elvezetések jele a V. Kétféle unipoláris elvezetési rendszer létezik: a végtagi unipoláris elvezetés, amely a jobb váll (VR - right), a bal váll (VL - left) és láb, illetve a törzs alsó részének (VF - foot) a potenciálját méri (11-15. ábra B), valamint a mellkasi unipoláris elvezetés, amely a. Az EKG elvezetések orientációja Mellkasi elvezetések, R- hullám progresszió Korai transitio (horális rotáció, pl. mély belégzésben) V4-5 R=S V1-2 Kés ői transitio (Antihorális rotáció, pl. mély kilégzésben) Ventricularis aktivációs id ő (VAT) ENDO EPI (hosszú AP) (rövid AP) DEPOL. REPOL. Ventricularis aktivációs id Akinek szüksége van rá papír formában, megvásárolhatja a bal oldali elvezetések (V5 , V6) ID < 60 m s. VIK Wiki · PDF fájlegyes EKG elvezetések ciltalånos jellemzóinek ismertetése. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÁS Az elektromos töltések terének leírására használható az eróvonalkép, ill. a potenciál térkép

Az EKG során a páciensre először a végtagi elvezetéseket, majd a mellkasi elektródokat helyezik fel, sorban V1-től V6-ig. V1 és V2-t a negyedik bordaközbe helyezik fel, az elsőt a szegycsont jobb, a másodikat a bal oldalára Ezután az EKG-készülék kábelvégeit a megfelelő elektródadugaszokba csatlakoztatjuk (piros: jobb kar, fehér: bal kar, zöld: bal láb, fekete: föld). Az EKG-készülék üzembe helyezése és az erősítés beállítása után (1 mV=1 cm) az Einthoven-féle I, II, III elvezetésnek megfelelően felvételt készítünk

Klasszikus Jobb Oldali Szövet Sarokkanapéágy Világos

A rögzített EKG­görbén (1. ábra) gyors kamrai frek­ venciájú pitvarfibrilláció, hiányzó R­hullám­progresszió a mellkasi elvezetésekben, jobbra forgatott QRS­tengely, valamint diffúz ST­eleváció (a lateralis elvezetések kivé­ telével) volt látható. A jobb oldali praecordialis elvezeté A nemzetközi 10-20-as rendszer egy szabvány, az elektródák elhelyezésére vonatkozóan. Négy anatómiai referenciapontot jelöl ki, ahol az elektródákat 10, illetve 20%-os távolsággal helyezik el. Az elvezetések helyét nagybetűvel jelölik, a betűket követő páros számok a jobb, a páratlan számok a bal agyféltekére utalnak a jobb kéz és a bal láb közötti feszültségkülönbség Ø. III. elvezetés: bal kéz és a bal láb közötti feszültségkülönbség * Goldberger féle unipolaris elvezetések: Ø. aVR elvezetés: a jobb karon lévő elektróda jelét mérik a másik két végtagi elektróda jelének átlagához Ø. aVL elvezetés

A tartalomjegyzékben a szövegre kattintva a megfelelő ábrához jutunk. Innen az oldalszámra kattintva térhetünk vissza a tartalomjegyzékhez. Szombath D.-Tornóci L.: EKG-munkafüzet Gyakorlati tudnivalók (P-sorozat) Ez az anyag kivetítőn val Alsó fali infarktus esetében javasolható a jobb oldali praecordialis (V3R és V4R) elvezetések alkalmazása is, mivel ezen elvezetések ST-elevációja esetén jobb kamrai infarktus valószínűsíthető. A V7-V9 elvezetések eltérései a körbefutó ágról (X) adhatnak információt Bal oldali pneumothorax egy ritka EKG-megnyilvánulása: inferior STEMI és praecordialis Brugada-mintázat. Orvosi Hetilap. Attila Frigy. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 9 Full PDFs related to this paper Megfontolandó a hátsó fali elvezetések (V 7-V 9) használata azoknál a betegeknél, akiknél alapos a hátsófali szívinfarktus (circumfl ex elzá-ródás) gyanúja. IIa B Alsófali szívinfarktussal kezelt betegeknél, az egyidejű jobb kamrai infarktus azonosítására megfontolandó kiegészítő jobb oldali mellkasi elvezetések (V 3. Jobb kamrai infarctus hemodinamikája. A leggyakrabban inferior lokalizációjú, diagnosztikájában a jobb oldali unipoláris elvezetések V4R mindig! Jobb kamrai infarctusra hívja fel a figyelmet a nitroglycerinre bekövetkező hirtelen vérnyomásesés, melyet tartós, esetleg kritikus hypotonia követ

EKG elvi alapjai és kivitelezése - HuPont

1 Elektrokardiográfia Dr. Zupán Kristóf Ph. D depolarizáció és a repolarizáció terjedés... Elektrokardiográfia. Az EKG jel kialakulása. Az EKG jel kialakulása. Dr Ez volt a vélemény az eredményen: Nyitott szemmel készült felvételen érdemi asszimetria nincs, jobb oldali hátsó temporalis occipitalis elvezetések felett számos alakalommal megjelenő potenciális interictalis paroxizmusokkal. Válaszát előre is köszönöm Ezeket az unipoláris elvezetéseket rendre aVR, aVL és aVF (bal kéz, jobb kéz, bal láb) jelöljük és Goldberger-féle elvezetéseknek nevezzük. Az évek során a fejlődés eredményeként újabb 6 elvezetéssel egészült ki a standard EKG vizsgálat. Ezek az elvezetések a mellkas 6 meghatározott pontján találhatóak

Élet+Stílus: Nem igazán ment a jobb oldali közlekedés a

Az EKG er sít mindegyik csatornája független bipoláris elvezetés. I. piros-sárga függ leges vetület II. zöld-fehér vízszintes vetület9 III. lila-barna mV5 N fekete Elvezetések CM5 - középt l kissé jobbra kulcscsont alatt (vagy jobb vállnál) + V5 helyén Ez a II. és V5 elvezetésnek felel meg, ST eltérést jól mutatj kiterjesztett elvezetések felhelyezése /jobb oldalra, posterior/ EKG elemzés, eltérések felismerése; a másik oldalon feszülő PTX szimulálható, melyen sürgősségi detenzionálás és mellkascsövezés kivitelezésére van lehetőség. Tartozék EKG ritmusboxok (felnőtt és gyermek ALS fantomokhoz) 4-4 Normál állapotban a jobb kamra kisebbmaradt. Ennek a résznek három fokozata van: enyhe (kisebb eltérések vannak), közepes (a jobb rész még mindig kisebb a bal oldalon) és nehéz (a jobb kamra mérete meghaladja a bal oldali paramétereket). okai. A betegség kialakulásának okai lehetneklegyen velünk született és megszerzett

A monitorok lehetnek: ágy melletti monitorok (bed side) a kórteremben a beteg ágyánál elhelyezett monitor, ami ott helyben programozható, és csak az ott lévő személyzet tudja követni a monitorozást, így a biztonságot kevésbé garantálja; központi monitor rendszerek általában a nővér dolgozó állomásokon, ügyeletes orvosi szobában elhelyezett központi monitorból és. Az EKG felvett jelei bal pitvari túlterhelés: meghosszabbítása a P hullám, a változás a hullám formájában P (dupla púpos az elvezetések I, V,), a jelenléte a negatív fázis kifejezett ólom V,; szintén a bal kamra túlterheltségének jelei: R V6> R V5> R esetén V4 > 25 mm; másodlagos változások az ST-T szegmensben a bal.

X/23 Jobb szárblokk vagy bal szárblokk? Cardio Blo

A thrombolyticus kezelést arra feljogosított személy orvos, mentőtiszt végezheti, a tárgyi feltételek EKG, defibrillátor, legalább külső pacemaker, perfuzor birtokában akár a helyszínen is. Elfogadott az egész mennyiség beadása is 1 óra alatt, infúzióban. A szívműködés monitorozása nemcsak a ritmuszavarok, hanem az. oldalon a tachycardia 12 elvezetéses EKG képe látható. A jobb oldalon a tachycardia alatt, de valamivel magasabb frekvenciával történô ingerlés során a QRS morfológia változatlan marad, jelezve, hogy a katéter a reentry körben van. 6. ábra. A tachycardia fokozatos megszûnése RF energia leadása során. A 2-3 panelen látható. EKG elvi alapjai és kivitelezése. A szía mi kis falunk 3 évad 1 rész videa v elektromos működéséwong kar wai t a klinikai gyakorlatban a test különböző pontjairaandrogün modell helyezett elektródák segítségével észlelego nyíregyháza állás ljüeu solar zrt k Az is kiderült, hogy a tajcsi hatékonyabb a fájdalomenyhítésben, mint a hátrafelé gyaloglás vagy a kocogás, az úszás jótékony hatásait azonban nem körözi le. Megfelelő terhelésnél ezek a tömlők elősegítik a csípőízület, a combcsont és az izmok miért fáj a csípőízület a jobb oldalon, zavartalan mozgását jobb pitvarba ömlik. A jobb pitvarból a 3 hegyű vitorlás billentyűkön át (valvulae tricuspidales) a vér a jobb pitvarból a jobb kamrába kerül. Innen a vér a tüdők felé vezető truncus pulmonalisba áramlik. A jobb kamrából kiinduló, a tüdőket ellátó, majd innen összeszedődve a bal pitvarba vezető érrendszer a kis vérkör

A belgyógyászat alapjai 1

Normális EKG. A standard II. A P-hullám normális időtartama maximálisan 0,11 sec. Ha ennél hosszabb, akkor a két pitvar között aszinkron működésről, vagy a jobb, vagy bal pitvar megnagyobbodásáról van szó. Az ingerület innen a lassabb vezetésű és bonyolult szerkezetű atrioventricularis csomóba AV-csomó érkezik Zselatin és méz ízületi fájdalmak kezelésére hogyan lehet eltávolítani a gyulladásos folyamatot ízületi betegség esetén, könyökízületek és térd fáj fájdalom a jobb bokaízületben o bipoláris / standard / Einthovnyeremény adó 2019 geometriai alapfogalmak en-féle elvezetéseknetflix több felhasználó (3 db) o unipoláris / Goldberger-féle elvezetésfacebook hitelesítő alkalmazás ek (3 db) Fontosabb EKG regisztrálási technikák a horizontális síkban (lengyelország lerohanása + extra feltett elvezetések

Benzinmotoros Kerékpár Jobb oldali dekni - YouTube

Kiegészítő EKG elvezetések Jobb kamrai - OMSZ

  1. Start studying EKG. Myocardialis ischaemia, Infarctus. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
  2. EKG jelenségek 12 •Testfelszínen potenciál ingadozások detektálhatók •Térfogati vezető az emberi test •Unipoláris és bipoláris elvezetések. EKG 13 •Ha egy térfogati vezetőben kijelölünk egy olyan egyenlő oldalú háromszöget, amelyne
  3. Tudományos és ismeretterjesztő könyvek › Elektrokardiográfia - Gyakorlati összefoglaló és EKG-vonalzó - Orvosi kártya vásárlás 341.167 termék Közöttük pl: Tudományos és ismeretterjesztő könyv. Nézd meg az árainkat! Vásárolj online: 14 napos visszavásárlás ️Pepita.h

Műszeres vizsgálatok és hasznuk a belgyógyászati

  1. #EKG #kisokos Mellkasi elvezetések Hivatkozás a bal oldali felső sarokban! Eredeti verzióval ellentétben a helyes sorrend: Piros, sárga, zöld, barna, fekete, lil
  2. elektrokardiogram, EKG Electrocardiogram, ECG Elektrokardiogramm, EKG Ha több ponttöltésünk van, akkor azok tere elvileg a teret jellemzó mennyiségek összeadásával nyerhetó. Gyakorlatban azonban sok töltés esetén a feladat nem oldható meg. A kielégító pontosságú közelítésre viszont lehetóséget nyújt az ún
  3. ális S-hullám kicsi vagy teljesen hiányzik.. 3. EKG: Az alapritmus még lassabb, kb. 70-80/

A dolgozat első felében bemutatásra kerül az egy és két elvezetéses adatregisztrálásra alkalmas Holter EKG, amelyet én terveztem. A készülék nagy felbontású, 24 bites adatrögzítése lehetővé teszi a bemeneti analóg felüláteresztő szűrés elhagyását: az EKG elvezetések DC csatolásban kerülnek rögzítésre 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZER Szederjesi Janos 12 23 34 Karotid aa., brachialis Típus: Parvus Tardus Altus Bisferiens Alternans P.. KÓROS SZÍVIZOM-HETEROGENITÁS FELISMERHETŐSÉGÉNEK ÉS AZ ELEKTROKARDIOGRÁFIAI INVERZ MEGOLDÁS PONTOSSÁGÁNAK VIZSGÁ. LATA . Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése A thrombolyticus kezelést arra feljogosított személy orvos, mentőtiszt végezheti, a tárgyi feltételek EKG, defibrillátor, legalább külső pacemaker, perfuzor birtokában akár a helyszínen is. Elfogadott az egész mennyiség beadása is 1 óra alatt, infúzióban

EKGKristof.ppt [Kompatibilis mód

A 10-20-as rendszerben az elvezetések helyét nagybetűvel jelölik (F~frontális, P~parietáis, C~centrális, T~temporális, O~occipitális), és a betűket követő páros számok a jobb, míg a páratlan számok a bal agyféltekére utalnak, a kis z betű pedig az elvezetés középvonali helyzetére. Ugyanakkor manapság egyre elterjedtebb. Vírusos fertőzés következtében alakul ki a gyulladásos állapot, amely gyógyszeresen kezelhető. Így a kardiológiai vizsgálat elemei: 12 elvezetéses nyugalmi EKG készítése - szívritmus, ingerületvezetés vizsgálata szív hallgatózása fonendoszkóppal - szívben véráramlás, szívritmus mellkas szúrás jobb oldalon szív. Mikor jobb oldali, mikor jobboldali? Amikor politikai, ideológiai kifejezésként használjuk, akkor egybeírjuk a jobboldali és baloldali szavakat. Jobboldali párt, baloldali ideológiák. Amikor pedig..

Dr. Regős László, kardiológus - Foglaljorvost.hu; Dr. Regős László: Ami az EKG könyvekből kimarad... (B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001) - Az EKG anatómiai, élettani, matematikai, geometriai, logikai, kórélettani, haemodinamikai, és tünetorientált megközelítése Szerkesztő Lektor Kiadó: B+V Lap- és Könyvkiadó Kft A ritmuszavar Holter EKG-n a nappali időszak közel 90%-ában volt megfi gyelhet ő. Elekt-rofi ziológiai vizsgálat során a bal pitvari szeptum anterior részér ől kiinduló fokális tachycardia igazolódott, amely gyors és lassú pályán felváltva vezet ődött le. A kiindulási hely sikeres ablációján kívül double. EKG-hullámok és -intervllumok 14 1. EKG-elvezetések 15 1. Technikai tudnivalók 19 2. A normál EKG 2. A normál EKG jellemzői 20 2. A tengelyállás meghatározása 22 2. Az EKG értékelése 27 2. EKG-normálértékek gyermekkorban 34 3. Cardialis hypertrophia 3. Jobb pitvari terhelés 35 3. Bal pitvari terhelés 37 3. Jobb kamrai. Régikönyvek, Antalóczy Zoltán - Electrocardiologia az orvosi gyakorlatban - A könyv második, bővített kiadása megismertet a szív elektromos működése vizsgálatának valamennyi módjával, tehát hangsúlyozottak klinikai electroc.. leggere :Mit mutat ki az ekg. Az EKG paraméterek diagnosztikai értéke Egy felnőtt szíve általában 60 mit mutat a kardiogram hipertónia esetén re csökken. Kisebb értékkel határozzuk meg a bradycardia-t, és nagyobb egy tachycardiát, amely nem feltétlenül patológia. Így a jelentős bradycardia jellemző a képzett sportolókra.

Kiegészítő EKG - OMSZ Orvosszakmai és Oktatási Osztály

Helyszínre érkezéskor a következőt tapasztaljuk: A páciensünket ülve találjuk, első benyomásra súlyos beteg látszatát kellti. Az ügyeletes orvos mutatja az EKG-t, közben valami olyasmit mond, hogy a mellkasi elvezetések értékelhetetlenek, de a végtagiakban van ST elevatio A ritmuszavar Holter EKG-n a nappali időszak közel 90%-ában volt megfigyelhető. Elekt-rofiziológiai vizsgálat során a bal pitvari szeptum anterior részéről kiinduló fokális tachycardia igazolódott, amely gyors és lassú pályán felváltva vezetődött le. A kiindulási hely sikeres ablációján kívül double ventricular. Bodóné Erős Rózsa Klára - Klinikumokhoz kapcsolódó ápolási tevékenység a belgyógyászati osztályokon: Bodn Ers Rzsa Klra Klinikumokhoz kapcsold polsi tevkenysg a belgygyszati osztlyokon A kvetelmnymodul megnevezse A sajtos szksgletek felmrsnek feladatai az idselltsban A kvetelmnymodul szma Allergias-rhinitis & Dystocia & Goldberger Tünetellenőrző: A lehetséges okok közé tartozik a(z) Szénanátha. Nézze meg a lehetséges okok és állapotok teljes listáját most! Beszéljen a Chatbotunkkal a keresés leszűkítése érdekében

Könyv: Elektrokardiográfia az orvosi gyakorlatban - Dr. Ralph Albert, Dr. Kemény Annamária, Dr. Karlócai Kristóf | Első pillanatban csábító lehet szert tenni.. Maratont nem szoktak csak úgy két hét felkészülés után lefutni. A lelki energia könnyen átalakulhat testi formájúvá, és fordítva, de soha nem tűnik el - Antalóczy Zoltán, Krúdy Erzsébet | A könyv második, bővített kiadása megismertet a szív elektromos működése vizsgálatának valamennyi módjával, tehát.. A jobb oldali regisztrátumon látható egy kis üres rész a 2 görbe között, ennek a magyarázata, hogy azon a szakaszon nem alakult ki az EC térben töltéskülönbség, ami a platófázis egyik jellemzője (valós, fiziológiás EKG-n ez a rész az ST szakasznak felelne meg)

Az orvosi élettan tankönyve Digital Textbook Librar

Ekg Elvezetések EKG - Coverang

***Sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval, jobb oldali kivitelFacebook csoport beállítása és használata (2021-benG

EKG - Médiatá

&quot;Human Lung structure&quot; Stock photo and royalty-free imagesVIII/4 feladvány: Milyen lokalizációjú az infarktus

A vérnyomás, a légzés és az EKG együttes vizsgálata emlősö

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása

A betegek 50%-ánál ASD vagy nyitott foramen ovale van jelen. A betegek 25%-ánál van atrioventricularis vagy atriofascicularis járulékos nyaláb. Gyakoribb a jobb oldali járulékos nyalábok előfordulása, és a normálpopulációhoz képest jelentősen gyakoribb a többszörös kötegek előfordulása Elektrofiziológiai alapok. Mint az köztudott az ember testének 60%-a folyadék - mely főleg ionok és egyéb anyagok vizes oldata - illetve testünket mintegy 10e14 darab sejt építi fel. Ennek a folyadéknak 1/3-a sejteken belüli, 2/3-a sejteken kívüli folyadék. A sejten belüli folyadék Na+ ion, míg a sejten kívüli folyadék. EKG tripoláris elektródával és gyógyszerterhelés Transzvénás úton a jobb szívfélbe vezetett tripolaris His-katéter, valamint bi- vagy quadripoláris katéterek segítségével az intrakardiális elektrogrammok vizsgálata, gyógyszer beadása előtt és után, sinus ritmus, szívritmuszavar vagy elektromos ingerlés mellett 1 A szív és érrendszer betegségei gei Dr. Telek Géza Semmelweis Orvostudományi Egyetem III.sz Sebészeti Tanszék október2.. Egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék, csatornák száma [min. EKG (elvezetések száma: min. 3/5), respirogram, plethysmogram] min. 6 Igen, kérjük megadni Magyar nyelvű menü és szöveges üzenete Impulzusvizsgálat. 2019; Ez a cikk a Orvosi szakemberek. A szakmai referencia cikkek az egészségügyi szakemberek számára készültek. Ezeket az Egyesült Királyság orvosai írják, és kutatási bizonyítékok, az Egyesült Királyság és az európai iránymutatások alapján